متن عاشقانه

موهایت چه بلند

چه کوتاه

فرقی نمی کند !

گندمزار بعد از درو هم زیباست !
-----------------------